Oplossingsgericht werken


Oplossings gericht werken komt voort uit de methodiek van Steve de Shazer en Insoo Kim Berg. Steeds meer professionals gaan niet diep in op analyse en diagnose van de problematiek maar gaan uit van de kracht die ligt in doen wat werkt, zorgvuldig luisteren en doorgaan op kleine successen. Dat werkt sneller en minstens even goed en vaak zelfs beter. Door de goede resultaten geniet ik zelf ook van mijn werk en lever ik tevreden klanten af, zoals te zien is onder mijn referenties.

Enkele principes:

  1. Als iets werkt, doe er dan meer van.
  2. Als iets niet werkt, stop er mee en doe wat anders.
  3. Niets is alleen maar negatief, maak gebruik van mogelijkheden in het heden ,verleden en toekomst hoe klein die ook zijn.
  4. De actie zit in de interactie, het gaat om wat er tussen mensen gebeurt.
  5. Mensen hebben de kracht om hun heden en toekomst vorm te geven.
  6. Gebruik positieve, heldere taal.

Wilt u hierover meer weten dan kunt u contact met me opnemen.