Wie ben ik

Als senior-adviseur en gz-psycholoog heb ik binnen de educatieve dienstverlening veel  inzicht gekregen in individuele -, gezins -  en teamprocessen. Communicatie en gesprekstechnieken zijn daarbij belangrijk. De laatste jaren heb ik veel gewerkt met leraren en leidinggevenden. Mijn inhoudelijke kennis van het onderwijs ten aanzien van kwaliteitsbeleid, opbrengstgericht werken en personeelsbeleid zorgen ervoor dat ik de processen eromheen beter kan begeleiden dan een coach die de inhoudelijke ervaring mist. De laatste jaren heb ik me bekwaamd in het oplossingsgericht werken, psychologische zorg en coachen. Door het persoonlijke contact kan ik u helpen om tot goede inzichten te komen die het gemakkelijker maken om keuze’s te maken. Vanaf september 2016 ben ik aangesloten bij Cenzo, een landelijke franchiseorganisatie voor zelfstandig gevestigde psychologen. Cenzo selecteert psychologen op grond van kwaliteitscriteria. De psycholoog blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de zorg. Cenzo heeft een gedegen kwaliteitsbeleid zodat klanten altijd kunnen vertrouwen op hoogwaardige zorg. Lees meer op www.cenzo.nl/kwaliteitsbeleid. In de praktijk werk ik met Oplossingsgerichte therapie, ACT therapie en EMDR.

Curriculum Vitea:

Opleiding :
Master Fontys/Saxion Oplossingsgericht management en coaching (basis en verdieping)
(2005 en 2010)

RU Utrecht: Klinische pedagogiek in uitgebreide vorm.
(1982)

Geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog ( BIG 39051368125)

Psycholoog NIP (89770)

Werkervaring:

CENZO centraal netwerk psychologische zorg (2016 – 1 januari 2021)

ISIS eerstelijns psychologie (2012 – 2017)

Stichting IJsselgroep, Apeldoorn senior adviseur management en organisatie
(2003 – 2011)

Onderwijs Advies Centrum, Zwolle Coördinator en leerlingbegeleider (PO en VO)
(1984 – 2003)