Training


Om veranderingen vorm te geven is het soms nodig om gerichte informatie te krijgen en deze te leren toepassen. Ook vaardigheden veranderen niet van het ene op het andere moment en is het nodig om dit te oefenen. Hiervoor geef ik trainingen waarin het gaat om leren door ervaring.

   Gericht op
   Leidinggevenden:

   1. Gesprekstechnieken voor o.a. functionerings- en beoordelingsgesprekken
   2. Oplossingsgerichte vragen stellen in het leidinggeven
   3. Cursus goed bestuur

   Onderwijs:

   1. Communicatietraining voor teams
   2. Cursus medezeggenschap in het onderwijs
   3. Intervisietraining voor leraren en directies

   Opvoeding:

   Oplossingsgerichte vragen stellen voor (professionele)opvoeders.

Het bestuur van de Van der Reijdenschool in Epe (school voor speciaal basisonderwijs) heeft in de afgelopen jaren een aantal malen dankbaar gebruik gemaakt van de diensten en kwaliteiten van Annelies ten Have. Zo is het gehele team van de school getraind in conflicthantering en het bestuur is “geschoold” in Good Governance. Op die manier heeft het schoolteam leren omgaan met conflicten in het team en het bestuur weet nu wat besturen op afstand is. Dit zijn slechts twee voorbeelden van de hulpvragen, waarop Annelies een antwoord kon geven. Telkenmale wist Annelies haar gehoor te motiveren door haar weloverwogen presentatie, haar geduld en haar inlevingsvermogen.
- Aad Breedveld, secretaris stichting Dr. A. Van Voorthuysen te Epe