Advies

Soms heeft u het gevoel dat dingen niet lekker lopen in de organisatie of thuissituatie. Het plezier en enthousiasme heeft er onder te lijden. U wilt het graag veranderen maar u weet niet goed hoe. Om te kunnen sturen op resultaat en kwaliteit is het nodig om inzicht te krijgen in processen, kader en oorzaken van niet optimale of tegenvallende situaties. Door mijn lange ervaring in onderwijs en opvoeding ben ik in staat dit samen met u te analyseren en te interpreteren. Met deze informatie kunnen we samen een plan van actie maken.Gericht op: Leidinggevenden: Over het vormgeven en invoeren van personeelsbeleid en Oplossingsgericht werken;  Onderwijs: Advies over communicatie in teams; Opvoeding: Gesprekken met ouders /verzorgers over problematische opvoedingssituaties

 

Via mijn werk als interne begeleider op enkele basisscholen heb ik samengewerkt met Annelies. In het kader van Handelingsgericht werken hebben we in overleg de scholing voor het team samengesteld. Hierbij is mij telkens opgevallen dat Annelies het proces heel goed van afstand kan beschouwen en onder woorden kan brengen wat er gebeurt om vervolgens tot een passend scholingsaanbod te komen. Deze inhoudelijke inbreng heb ik als heel positief ervaren. Binnen onze samenwerking stemden we af hoe de bijeenkomsten zouden worden vormgegeven en wat de rol van een ieder van ons was. Deze afstemming verliep positief. De genoemde positieve ingrediënten om tot een goede nascholingsmiddag te komen, werkten zodanig op elkaar in, dat we in de meeste gevallen kwamen tot geslaagde bijeenkomsten die zeker hebben bijgedragen aan de professionalisering van ons team. Intern begeleider Primair Onderwijs