Coaching


Coaching zie ik als het ondersteunen, bevorderen en stimuleren van ontwikkelings- en leerprocessen van individuen en kleine groepen met als doel het doorbreken van niet werkende gedragspatronen en het ontwikkelen van nieuw effectief gedrag. Ik ervaar het als belangrijk om je meer bewust te worden van eigen mogelijkheden en beperkingen en daar flexibel mee om te gaan. Uiteindelijk zal het integreren van nieuwe vaardigheden en houding en een nieuwe kijk op uw rol en persoon het resultaat hebben dat u beter gaat functioneren.

Wanneer er in onderwijs en opvoeding problemen ontstaan in het functioneren is dit vrijwel nooit door onwil. Mensen zijn vaak gedreven maar dit is geen garantie voor goed functioneren. De eisen aan kwaliteit en bekwaamheid worden steeds nadrukkelijker gesteld. Hardnekkige problemen verdwijnen alleen wanneer professionele werkers bereid zijn om naar zichzelf te kijken en te experimenteren met nieuw gedrag. In een coachingstraject help ik om stap voor stap de regie weer te nemen in eigen functioneren.

Gericht op:

Leidinggevenden: Coaching van directeuren, middenmanagers

Onderwijs: Coaching en begeleiden van leraren

Opvoeding: Coaching van professionele werkers

Annelies ten Have heeft van augustus 2007 tot augustus 2011 als personal coach mijn ontwikkeling als directeur Speciaal Onderwijs begeleid. Haar kracht is haar kalmte. Ze luistert goed naar de vragen / zorgen die je hebt als directeur en vraagt door. Ze vraagt door totdat je zelf weet welke kant je opwilt! En dat is geweldig: je maakt zelf je plan om problemen te lijf te gaan. Je kiest daarbij voor een bij jou passende oplossing. Hierdoor voel je je in je professioneel handelen gesterkt en werk je doelmatig en doelbewust. En dat is in de hectische onderwijsontwikkelingen een prettige ervaring. Annelies als coach? Van harte aanbevolen voor mensen die na willen leren denken over hun dagelijks handelen en doelgericht een organisatie aan willen sturen! Directeur Speciaal Onderwijs.

Er komen veel vragen op je af als leidinggevende en het is zeer waardevol om iemand binnen handbereik te hebben die veel kennis van zaken heeft en die, vanuit een coachende houding, je snel en doelmatig helpt antwoord te vinden op je vragen. Wij hebben gelukkig 5 jaar lang mogen profiteren van de deskundigheid van Annelies en we hebben veel respect gekregen voor haar kwaliteiten! Een aanrader dus! Adjunct-directeur en Intern begeleider Primair Onderwijs

Het kan soms gebeuren dat het in je werk (en in je leven) minder prettig loopt en dat je ontregeld raakt…Met alleen maar hard werken en zo maar een beetje doorgaan kom je er niet uit, je mist de energie, de flexibiliteit en het vermogen tot zelfreflectie.
Annelies heeft mij geholpen door via observaties een lijst met verbeterpunten op te stellen en in diverse rondes hierop te coachen. Annelies kan vanuit haar vakmanschap (orthopedagogiek en kinderpsychologie) heel goed observeren en mij laten reflecteren op mijn handelen. Ze doorziet heel goed wat er allemaal speelt in een klas met kinderen, en ze is daarnaast niet te beroerd om vanuit haar kennis zeer bruikbare tips te geven om individuele kinderen beter te kunnen doorgronden en begeleiden.
Mede dank zij de begeleiding van Annelies voel ik me nu weer een zelfverzekerde, energieke en positieve meester. En een meester over mezelf….
Leraar Primair Onderwijs

Nadat ik 31 jaar gewerkt had in het onderwijs, werden er op mijn werk verschillende acties vanuit het management ingezet, waardoor ik stukje bij beetje geen zicht meer had op mijn eigen werksituatie, op mijn eigen functioneren. Ik voelde mij gemanipuleerd en onder druk gezet. Maar het bleek lastig om, waar het mijn eigen functioneren betreft, te kunnen beoordelen waar de grenzen liggen. Wat was het gevolg van mijn eigen handelen en wat was het gevolg van de visie van mijn leidinggevende ten aanzien van mij.
Ik voelde dat mijn werk al te lang energie vrat en nauwelijks energie opleverde. Ik was dus absoluut niet meer in balans. Ik voelde dat ik hulp nodig had.
Ik kon al snel bij Annelies terecht. Ik had geen idee wat ik ervan kon verwachten. Dat bleek geen enkel probleem. Ik kon mijn verhaal doen. Om te beginnen het feit dat iemand gewoon je hele verhaal aanhoort, zonder in de verdediging te gaan, was al heerlijk. Het ging nu om mijn welbevinden.
Vervolgens stelde Annelies vragen die voor mij verhelderend bleken te werken. Door haar vragen kreeg ik weer zicht op mijn eigen situatie. Het was ook fijn dat zij mij zei dat mijn gevoelens heel normaal waren. Dat ik ook in een hele vreemde en lastige situatie terecht was gekomen.
Erkenning bleek belangrijk voor mij, evenals de mogelijkheid om de regie weer te hervinden.
Na een aantal sessies van een paar uur, bleek dat ik weer zicht had op mijn eigen situatie en dus de regie weer had om zelf te beslissen wat ik nu het beste kon doen. Ik heb een aantal belangrijke beslissingen kunnen nemen. Mocht ik om welke reden dan ook teveel uit balans raken weet ik dat een enkel gesprek met Annelies mij weer voldoende kan helpen om mezelf te herstellen.
Leraar Primair Onderwijs